Super Mutiara

Liên hệ


Malaysia
  • Mô Tả Chi Tiết

    -    Dung dịch tạo mùi đầy đàn bên trong nhà yến rất hiệu quả, được sáng tạo bởi Pak Harry

    -    Giúp tạo môi trường thân thiện, chim yến mới dễ ở lại nhà nuôi, tăng trưởng bầy đàn nhanh chóng

    -    Xịt lên lường trong phòng lượn và phòng làm tổ, 3 - 4 tuần / lần

    -    Can 10L


  • Reviews

"" is currently out of stock but you can back-order the product.